Uw bijdrage indienen

Probleemstelling

De impact van de mens op zijn leefomgeving heeft een kritieke fase bereikt. Het gaat over een complex dynamisch proces: klimaatverandering, uitstoot van broeikasgassen, de verzuring van onze oceanen, het verlies aan biodiversiteit, ruimte en het verdwijnen van ecosystemen, de vervuiling van onze omgeving en een steeds verder groeiende ongelijkheid,… . Al deze symptomen duiden op een ernstige milieucrisis ("environmental breakdown"), op wereldschaal. Een diepgaande transformatie van ons sociaal, economisch en ruimtelijk systeem is nodig.

We onderzoeken de mogelijkheid om (een selectie van) de verschillende bijdragen online raadpleegbaar te maken. Mag uw bijdrage online gepubliceerd worden?

Maximum 1.500 characters.

Maximum 1.500 characters.

Maximum 1.500 characters.

Maximum 500 characters.

Onder welk thema valt uw bijdrage?
Met welke thema's houdt u bijdrage eventueel ook verband?

Wordt niet gepubliceerd op de site.

Wordt niet gepubliceerd op de site.

Annuleer